ออร์แกนิค คืออะไร

What is Organic?

สินค้าออร์แกนิค (Organic Product) คือสินค้า ทั้งของกินและของใช้ ที่ได้จากธรรมชาติ ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีในกระบวนผลิตและแปรรูป ใช้วัตถุดิบสารสกัดจากธรรมชาติออร์แกนิค ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คำว่าออร์แกนิคนั้นสามารถใช้ได้ทั้งกับของกินและของใช้ 

อาหารออร์แกนิค คืออาหารที่ได้จากผลผลิตจากการปลูกแบบแนวทางธรรมชาติ ปลูกในดิน ไม่มีการใช้สารเคมีในการปลูก ปุ๋ยที่ใช้จะเป็นปุ๋ยหมัก เมล็ดหรือพืชพันธุ์ที่ใช้จะต้องไม่มีการตัดแต่งทางพันธุกรรม (Non-GMO) ไม่ใช้สารเร่งการเติบโต  อีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆ ก็คือ “อาหารอินทรีย์” ซึ่งก็คือสิ่งเดียวกัน คืออาหารที่ได้จากการทำเกษตรแบบอินทรีย์ หรือที่เรียกว่า เกษตรอินทรีย์

ประโยช์ของอาหารออร์แกนิคนั้นมีมากมาย การที่เลือกทานอาหารออร์แกนิค (Organic food) นั้นย่อมดีกว่าการทานอาหารที่ไม่ใช่ออร์แกนิค (Non-Organic food) อาหารออร์แกนิคนั้นจะมีสารเคมีปนเปื้อนน้อยกว่า มีความเป็นธรรมชาติมากว่า และรสชาติจะอร่อยกว่า แต่ก็อย่างที่รู้ๆ กัน อาหารที่เป็นออร์แกนิคจะมีราคาสูงกว่าอาหารที่ไม่ใช่ออร์แกนิค ดังนั้นการที่ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารออร์แกนิคหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละบุคคลค่ะ

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค หรือของใช้ที่จะเรียกได้ว่าเป็นสินค้าออร์แกนิค คือสินค้าที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาจากธรรมชาติ ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม สารสกัดที่นำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ต้องสกัดมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ต้องไม่มีส่วนผสมของสารทำฟอง SLS/SLES, Paraben เป็นต้น ในปัจจุบัน สินค้าออร์แกนิคนั้นมีให้เลือกซื้อเลือกหากันมากขึ้นและง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวออร์แกนิค แชมพูออร์แกนิค สบู่ออร์แกนิค cold-processed และอื่นๆ อีกมากมาย สินค้าออร์แกนิคสามารถหาซื้อได้ตามร้านสุขภาพ ร้านออร์แกนิค หรือ งานแฟร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และ Farmer's market (ลิงก์ Thailand Farmers' Market)

มีคำถามว่าของใช้ที่เป็นออร์แกนิคนั้นดีกว่าของใช้ที่ไม่เป็นออร์แกนิคอย่างไร ในเมื่อของใช้ต่างกับของกิน ตรงที่ของกินนั้นเรากินเข้าไปในร่างกาย แต่ของใช้ ใช้กับร่างกายภายนอกเท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว ของใช้ออร์แกนิคก็มีผลดีต่อร่างกายเราเป็นอย่างมาก สินค้าออร์แกนิค จะไม่เป็นภัยต่อผิว มีโอกาสแพ้น้อยกว่า และเป็นการดูแลร่างกายด้วยธรรมชาติ ไม่พึ่งสารเคมี มีหลายๆ กรณีที่คนทีแพ้ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่ใช้เป็นประจำ เมื่อหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคแล้วหายจากอาการแพ้ และส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผิวอีกด้วย

Organic hand soap

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นวิถีการผลิต การปลูก การแปรรูปแบบออร์แกนิค เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี ปลอดภัย ปลอดสาร และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ถ้าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ทางผู้ผลิตต้องการได้รับตรารับรองความเป็นออร์แกนิค ที่เรียกว่า Certified Organic ก็จะต้องเข้ารับการตรวจรับรองจากสถาบันต่างๆ อาทิเช่น USDA, Ecocert, IFOAM หรืออย่างหน่วยงานของไทยคือ สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ลิงก์ http://actorganic-cert.or.th)

ซึ่งการขอตรารับรองนี้ ทางผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตรามาตรฐานนั้นๆ อย่างเคร่งครัด และแน่นอนว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย เลยเป็นที่มาว่าสินค้าออร์แกนิคที่มีตรารับรอง ส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วๆ ไป การที่เจ้าของสินค้าจะตัดสินใจขอตรารับรองหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น เพื่อความน่าเชื่อถือ เพื่อการส่งออก / นำเข้า อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ตรารับรองออร์แกนิคนี้อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้าได้ด้วย เช่น บอกว่าถ้าต้องการส่งออกสินค้าออร์แกนิคไปยังประเทศนั้น ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองของประเทศนั้นเท่านั้น เป็นต้น (Reference)

การเลือกใช้สินค้าออร์แกนิคนั้นมีประโยชน์มากมาย เราไม่จำเป็นต้องรับประทานหรือใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคตลอดเวลา แต่ขณะเดียวกันเราก็ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงสินค้าหรืออาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี

The Giving Town - organic & natural

Reference

http://actorganic-cert.or.th/th/home/

https://www.soilassociation.org/organic-living/whatisorganic/

https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_food