รายการสินค้าจากแบรนด์ Cheri

เกลือหิมาลายัน เป็นเกลือที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกมีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัย เกลือสีชมพูเกิดจากการระเหยของน้ำทะเลเมื่อ 250 ล้านปีที่ผ่านมา ขุดเจาะโดยใช้มือ ไม่ผ่านกระบวนการดัดแปลง มีแร่ธาตุมากกว่า 84 ชนิด เป็นเกลือจากธรรมชาติ 100 % แตกต่างจากเกลือที่ใช้รับประทานกันทั่วไป เพิ่มเติม
เกลือหิมาลายัน เป็นเกลือที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกมีแหล่งกำเนิดมาจากเทือกเขาหิมาลัย เกลือสีชมพูเกิดจากการระเหยของน้ำทะเลเมื่อ 250 ล้านปีที่ผ่านมา ขุดเจาะโดยใช้มือ ไม่ผ่านกระบวนการดัดแปลง มีแร่ธาตุมากกว่า 84 ชนิด เป็นเกลือจากธรรมชาติ 100 % แตกต่างจากเกลือที่ใช้รับประทานกันทั่วไป Less
Showing 1 - 3 of 3 items

    แบรนด์