รายการสินค้าจากแบรนด์ Icelandic Glacial Spring Water

Icelandic Glacial เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่ได้รับการกลั่นกรองด้วยกระบวนการของธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยกระบวนการกรองนั้นเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ผ่านชั้นหินลาวาที่มีอายุมากกว่า 5,000ปี ผสมผสานกับคุณภาพทาง ภูมิประเทศที่มีความสะอาดและปราศจากมลพิษจึงทำให้ได้น้ำแร่ที่มีความบริสุทธิ์และเป็นน้ำด่างค่า ph8.4 ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 100% (Naturally Alkaline Water) ซึ่งมีความสมดุลของแร่ธาตุอย่างครบถ้วน
icelandic spring water เพิ่มเติม
Icelandic Glacial เป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่ได้รับการกลั่นกรองด้วยกระบวนการของธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยกระบวนการกรองนั้นเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ผ่านชั้นหินลาวาที่มีอายุมากกว่า 5,000ปี ผสมผสานกับคุณภาพทาง ภูมิประเทศที่มีความสะอาดและปราศจากมลพิษจึงทำให้ได้น้ำแร่ที่มีความบริสุทธิ์และเป็นน้ำด่างค่า ph8.4 ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 100% (Naturally Alkaline Water) ซึ่งมีความสมดุลของแร่ธาตุอย่างครบถ้วน
icelandic spring water Less
Showing 1 - 2 of 2 items

    แบรนด์