รายการสินค้าจากแบรนด์ ProEngy

จากการเป็นนักกีฬามาก่อน และได้เห็นถึงปัญหาของการบริโภคอาหารของนักกีฬา หลายๆอย่าง เช่น ความสะดวกในการพกพา และเวลาในการรับประทานที่มีจำกัด การควบคุมปริมาณแคลอรี่ให้พอเหมาะ ความต้องการสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเพิ่มเป็นพิเศษฯ ประกอบกับอาหารเสริมที่นำเข้ามา ส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศ ทำให้มีราคาสูงและรับประทานได้ยาก เพราะเขาวิจัยมาจากผู้บริโภคในประเทศเขา ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับรูปแบบของคนไทย

ประกอบกับ เราก็เป็นลูกหลานชาวนา ที่ต้องการนำวัถตุดิบในประเทศไทย มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีคุณค่าให้กับคนไทย และได้ช่วยเหลือเกษตรกรไปพร้อมๆ กัน ทำให้วัตถุดิบของเรา มาจากในประเทศถึง 95% เช่น ข้าวป๊อปหรือข้าวพอง ก็ได้นำมาจากข้าวหอมมะลิ จากจังหวัดสุรินทร์, กล้วยตากจากจังหวัดพิษณุโลก, สตอเบอรรี่จากจังหวัดเชียงใหม่ และวัตถุดิบอื่นๆ 

ด้วยเหตุนี้ ทำให้เราจึงได้ทำผลิตภัณฑ์อาหารดีๆ ที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬา หรือผู้ออกกำลังกาย ในแบบของคนไทย เพื่อคนไทยโดยเฉพาะ และต้องขอขอบหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสุรินทร์ และหน่วย งานอื่นๆ ที่ได้ช่วยสนับสนุน พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ดีๆ แบบนี้ให้เกิดขึ้นมาได้

เพิ่มเติม

จากการเป็นนักกีฬามาก่อน และได้เห็นถึงปัญหาของการบริโภคอาหารของนักกีฬา หลายๆอย่าง เช่น ความสะดวกในการพกพา และเวลาในการรับประทานที่มีจำกัด การควบคุมปริมาณแคลอรี่ให้พอเหมาะ ความต้องการสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเพิ่มเป็นพิเศษฯ ประกอบกับอาหารเสริมที่นำเข้ามา ส่วนใหญ่ก็มาจากต่างประเทศ ทำให้มีราคาสูงและรับประทานได้ยาก เพราะเขาวิจัยมาจากผู้บริโภคในประเทศเขา ซึ่งอาจไม่เหมาะสมกับรูปแบบของคนไทยประกอบกับ เราก็เป็นลูกหลานชาวนา ที่ต้องการนำวัถตุดิบในประเทศไทย มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีคุณค่าให้กับคนไทย และได้ช่วยเหลือเกษตรกรไปพร้อมๆ กัน ทำให้วัตถุดิบของเรา มาจากในประเทศถึง 95% เช่น ข้าวป๊อปหรือข้าวพอง ก็ได้นำมาจากข้าวหอมมะลิ จากจังหวัดสุรินทร์, กล้วยตากจากจังหวัดพิษณุโลก, สตอเบอรรี่จากจังหวัดเชียงใหม่ และวัตถุดิบอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ทำให้เราจึงได้ทำผลิตภัณฑ์อาหารดีๆ ที่เหมาะสมสำหรับนักกีฬา หรือผู้ออกกำลังกาย ในแบบของคนไทย เพื่อคนไทยโดยเฉพาะ และต้องขอขอบหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสุรินทร์ และหน่วย งานอื่นๆ ที่ได้ช่วยสนับสนุน พัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ดีๆ แบบนี้ให้เกิดขึ้นมาได้

Less
Showing 1 - 5 of 5 items

    แบรนด์