รายการสินค้าจากแบรนด์ The Giving Tea (เดอะกีฟวิ่งที)

ชาเบลนด์สมุนไพรไทย จากธรรมชาติ 100% พัฒนาและวิจัยร่วมกับ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของ iTAP สวทช.

The Giving Tea เกิดจากแรงบันดาลใจในการให้ โดยเริ่มต้นจากการให้สิ่งดีๆ กับตัวเอง รู้จักรักตัวเองและดูแลสุขภาพจากภายใน แล้วจึงแบ่งปันต่อไปให้กับผู้อื่น และสุดท้าย The Giving Tea หวังว่าจะสร้างสังคมเล็กๆ ของการให้นี้เพื่อจะคืนสิ่งดีๆ ให้สู่ชุมชน

"Giving back something rewarding to yourself"
www.thegivingtea.co.th
เพิ่มเติม
ชาเบลนด์สมุนไพรไทย จากธรรมชาติ 100% พัฒนาและวิจัยร่วมกับ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยของ iTAP สวทช.

The Giving Tea เกิดจากแรงบันดาลใจในการให้ โดยเริ่มต้นจากการให้สิ่งดีๆ กับตัวเอง รู้จักรักตัวเองและดูแลสุขภาพจากภายใน แล้วจึงแบ่งปันต่อไปให้กับผู้อื่น และสุดท้าย The Giving Tea หวังว่าจะสร้างสังคมเล็กๆ ของการให้นี้เพื่อจะคืนสิ่งดีๆ ให้สู่ชุมชน

"Giving back something rewarding to yourself"
www.thegivingtea.co.th
Less
Showing 1 - 14 of 14 items

    แบรนด์