รายการสินค้าจากแบรนด์ Ainterol

ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากแบรนด์ไอยน์เตโรลได้ถูกออกแบบคิดค้นสูตรโดยปราศจากสารเคมีที่อาจให้ก่อเกิดมะเร็ง, สารก่อกลายพันธ์ทีทำให้เกิดมะเร็ง (mutagens), สารที่ทำให้ทารกในครรภ์ผิดปกติ (teratogens), สารทีเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย (reproductive toxins), ภาวะอันตรายต่อการเจริญเติบโตของตัวออ่น (hazardous to an unborn child) และ เป็นพิษต่อผิวหนังและอวัยวะรับความรู้สึก (skin/sense organ toxicants)  และใช้ส่วนผสมที่สกัดจากพืชธรรมชาติ 100% เท่านั้น และไม่ใช้ส่วนผสมที่ทำมาจากสัตว์ จึงมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย เพราะ คุณคือคนสำคัญ และ เราอยากให้ทุกคน Always good feeling…AINTEROL® แบรนด์ ไอยน์เตโรล ก่อตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 21 ปี และได้ย้ายฐานการผลิตมาก่อสร้างโรงงานผลิตเสริมอาหาร และโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ประเทศไทยในปี 2558    AINTEROL® ออกแบบคิดค้นสูตรและผลิตสินค้าของเราเอง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยได้การรับรองมาตรฐาน GMP & HACCP จาก สถาบัน Bureau Veritas ประเทศฝรั่งเศส. ส่วน Cosmetic และผลิตภัณฑ์ Personal Care, Skin Care ก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จาก สถาบัน Bureau Veritas และ Natural & Organic Facility & Product certification by MENOCS® USA. เพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจากแบรนด์ไอยน์เตโรลได้ถูกออกแบบคิดค้นสูตรโดยปราศจากสารเคมีที่อาจให้ก่อเกิดมะเร็ง, สารก่อกลายพันธ์ทีทำให้เกิดมะเร็ง (mutagens), สารที่ทำให้ทารกในครรภ์ผิดปกติ (teratogens), สารทีเป็นพิษต่อระบบสืบพันธ์ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย (reproductive toxins), ภาวะอันตรายต่อการเจริญเติบโตของตัวออ่น (hazardous to an unborn child) และ เป็นพิษต่อผิวหนังและอวัยวะรับความรู้สึก (skin/sense organ toxicants)  และใช้ส่วนผสมที่สกัดจากพืชธรรมชาติ 100% เท่านั้น และไม่ใช้ส่วนผสมที่ทำมาจากสัตว์ จึงมั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย เพราะ คุณคือคนสำคัญ และ เราอยากให้ทุกคน Always good feeling…AINTEROL® แบรนด์ ไอยน์เตโรล ก่อตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 21 ปี และได้ย้ายฐานการผลิตมาก่อสร้างโรงงานผลิตเสริมอาหาร และโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่ประเทศไทยในปี 2558    AINTEROL® ออกแบบคิดค้นสูตรและผลิตสินค้าของเราเอง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยได้การรับรองมาตรฐาน GMP & HACCP จาก สถาบัน Bureau Veritas ประเทศฝรั่งเศส. ส่วน Cosmetic และผลิตภัณฑ์ Personal Care, Skin Care ก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP จาก สถาบัน Bureau Veritas และ Natural & Organic Facility & Product certification by MENOCS® USA. Less
Showing 1 - 2 of 2 items

    แบรนด์