#
เกล็ดความรู้

วันนี้เป็นวันวสันตวิษุวัต ซึ่งก็คือวันที่ กลางวัน มีเวลายาวเท่ากับ กลางคืน โดยใน 1 ปี จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น 2 ครั้ง คือประมาณวันที่ 20 มีนาคม และ 23 กันยายน โดยในวันวสันตวิษุวัตนี้ แกนของโลก (เหนือ-ใต้) จะตั้งฉากกับแกนตามแนวนอนของดวงอาทิตย์ ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ส่วนในบนโลก เวลากลางวัน กับ เวลากลางคืน จะเท่ากัน 12 ชั่วโมงพอดี โดยในวันวสันตวิษุวัตนี้ยังเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลอีกด้วย ประเทศทางซีกโลกเหนือ (อเมริกา, ยุโรป) จะถือวันนี้เป็นวันเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ (บราซิล, ออสเตรเลีย) จะถือวันนี้เป็นวันเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง

แต่ว่า...เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่ใช่ว่าในวันนี้ เวลากลางวันจะเท่ากันกับเวลากลางคืนแบบเป๊ะๆ นะครับ เนื่องมาจาก 2 สาเหตุด้วยกันคือ 1. เราวัดเวลากลางวันเมื่อขอบดวงอาทิตย์โผล่จากขอบฟ้า จนถึงขอบดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป เนื่องจากดวงอาทิตย์นั้นเป็นทรงกลมที่ใหญ่มาก ดังนั้นจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์ไม่ได้ตั้งฉากกับโลกพอดิบพอดีเหมือนที่ได้จากการคำนวณ และ 2. ชั้นบรรยากาศโลกทำให้เกิดการหักเหของแสง ดังนั้นเราอาจเห็นแสงจากดวงอาทิตย์ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าจริงๆ ก็ได้     วันที่เราจะเห็นว่าเวลากลางวันเท่ากับเวลากลางคืนจริงๆ จะเกิดขึ้นก่อนวันที่ 20 มีนาคมเล็กน้อย และจะเกิดขึ้นหลังวันที่ 23 กันยายนเล็กน้อย

ภาษาอังกฤษเรียกวันวสันตวิษุวัตนี้ว่า Equinox ซึ่งก็มาจาก Equi + nox หรือก็คือ Equal + Night


Cr. รูป จาก physicalgeography.net