รายการสินค้าจากแบรนด์ Amon

อมลเป็นสกินแคร์แบรนด์ของไทยที่ก่อกำเนิดจากความเชื่อ เราเชื่อว่าธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดความงามที่ดีที่สุด เราเชื่อว่าคุณค่าแห่งสมุนไพรไทยเป็นหนึ่งไม่แพ้ชาติไหนในโลก และเราเชื่อว่าเทคโนโลยีการผลิตสกินแคร์ของไทยสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ (Thai herb and traditional knowledge + innovative technology) วัตถุดิบในการผลิตสกินแคร์ของอมลมาจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% โดยสมุนไพรต่างๆที่ป้อนเข้าสู่โรงงานมาจากการเพาะปลูกบนเนื้อที่กว่า 7,500 ไร่ ของอมล ที่ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ โดยเราทำการควบคุมตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ การดูแล และการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดป้อนเข้าสู่โรงงานของเรา เพิ่มเติม
อมลเป็นสกินแคร์แบรนด์ของไทยที่ก่อกำเนิดจากความเชื่อ เราเชื่อว่าธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดความงามที่ดีที่สุด เราเชื่อว่าคุณค่าแห่งสมุนไพรไทยเป็นหนึ่งไม่แพ้ชาติไหนในโลก และเราเชื่อว่าเทคโนโลยีการผลิตสกินแคร์ของไทยสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ (Thai herb and traditional knowledge + innovative technology) วัตถุดิบในการผลิตสกินแคร์ของอมลมาจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% โดยสมุนไพรต่างๆที่ป้อนเข้าสู่โรงงานมาจากการเพาะปลูกบนเนื้อที่กว่า 7,500 ไร่ ของอมล ที่ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ โดยเราทำการควบคุมตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ การดูแล และการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้สมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดป้อนเข้าสู่โรงงานของเรา Less
Showing 1 - 2 of 2 items

    แบรนด์