รายการสินค้าจากแบรนด์ สมุนไพรตราเพชรแดง เปล้าตะวัน

สมุนไพรเปล้าตะวัน มีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดตราด ค้นพบโดยคุณกอบโชค พ่วงพี โดยการนำส่วนของใบมาต้มทานระยะหนึ่ง ผลปรากฏว่าอาการโรคหัวใจตีบตันที่ตนเป็นอยู่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาสุขภาพจุกจิกก็เริ่มน้อยลง รวมถึงภรรยาที่ตรวจพบว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหาร หลังจากทานสมุนไพรเปล้าตะวันก็มีอาการดีขึ้น ไม่ปวดแสบท้องจนกระทั่งหายขาด คุณกอบโชคจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และท่านยังต้องการมอบสุขภาพที่ดีให้ผู้อื่นด้วย จึงเป็นแรงบันดาลใจในการทำสวนสมุนไพรเปล้าตะวัน ดูแลด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้ความคิดที่ว่า “ความสุขที่สมบูรณ์ที่สุด คือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยง่าย” เพิ่มเติม
สมุนไพรเปล้าตะวัน มีถิ่นกำเนิดที่จังหวัดตราด ค้นพบโดยคุณกอบโชค พ่วงพี โดยการนำส่วนของใบมาต้มทานระยะหนึ่ง ผลปรากฏว่าอาการโรคหัวใจตีบตันที่ตนเป็นอยู่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาสุขภาพจุกจิกก็เริ่มน้อยลง รวมถึงภรรยาที่ตรวจพบว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหาร หลังจากทานสมุนไพรเปล้าตะวันก็มีอาการดีขึ้น ไม่ปวดแสบท้องจนกระทั่งหายขาด คุณกอบโชคจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และท่านยังต้องการมอบสุขภาพที่ดีให้ผู้อื่นด้วย จึงเป็นแรงบันดาลใจในการทำสวนสมุนไพรเปล้าตะวัน ดูแลด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ภายใต้ความคิดที่ว่า “ความสุขที่สมบูรณ์ที่สุด คือการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยง่าย” Less
Showing 1 - 1 of 1 item

    แบรนด์