รายการสินค้าจากแบรนด์ Orgaba (ออร์กาบา)

ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิไทย
ออร์กาบา ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดสุรินทร์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ซึ่งเราปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิค 100%) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสถาบันต่างๆ และนอกจากข้าวหอมมะลิที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้ว เรายังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับข้าวไทย เพราะเรามั่นใจว่าข้าวไทย มีทั้งคุณภาพ สดใหม่ อร่อย และอุดมไปด้วยสารอาหารมากที่สุด
ข้าวจากเกษตรกรชาวนาโดยตรง เพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิไทยออร์กาบา ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจากจังหวัดสุรินทร์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ซึ่งเราปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ (ออร์แกนิค 100%) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จากสถาบันต่างๆ และนอกจากข้าวหอมมะลิที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักแล้ว เรายังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับข้าวไทย เพราะเรามั่นใจว่าข้าวไทย มีทั้งคุณภาพ สดใหม่ อร่อย และอุดมไปด้วยสารอาหารมากที่สุด

ข้าวจากเกษตรกรชาวนาโดยตรง
Less

ไม่พบรายการสินค้าของแบรนด์นี้

    แบรนด์