รายการสินค้าจากแบรนด์ Thlos (ทลอส)

ทลอส แบรนด์สัญชาติไทยที่เกิดมาจากความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่น เราต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทย
ดูแลใส่ใจสุขภาพผิวทั้งจากภายในและภายนอกด้วยวิถีธรรมชาติ เพิ่มเติม
ทลอส แบรนด์สัญชาติไทยที่เกิดมาจากความรักในภูมิปัญญาท้องถิ่น

เราต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยดูแลใส่ใจสุขภาพผิวทั้งจากภายในและภายนอก ด้วยวิถีธรรมชาติ โดยใช้ผลิตภัณท์ที่เป็นมิตรต่อผิว ไม่ทำให้ผิวบางและไม่ก่อให้เกิดสารสะสมซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผิวในระยะยาว ผลิตภัณท์ทลอสพัฒนาสูตรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทย Less
Showing 1 - 9 of 9 items

    แบรนด์