รายการสินค้าจากแบรนด์ Organic Library

ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติด้วยวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงสารเคมี  และด้วยความรักในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จึงได้ทำการศึกษาถึงคุณประโยชน์ที่ดีของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์จากดอกไม้ และพืชพรรณต่างๆ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการบำบัดรักษาทั้งภายในและภายนอก เราจึงเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ ที่มีคุณภาพเป็นวัตถุดิบหลักของทุกผลิตภัณฑ์ จากแหล่งผลิตทั้งภายในและต่างประเทศ เพิ่มเติม
ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติด้วยวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงสารเคมี  และด้วยความรักในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ จึงได้ทำการศึกษาถึงคุณประโยชน์ที่ดีของน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์จากดอกไม้ และพืชพรรณต่างๆ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการบำบัดรักษาทั้งภายในและภายนอก เราจึงเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ ที่มีคุณภาพเป็นวัตถุดิบหลักของทุกผลิตภัณฑ์ จากแหล่งผลิตทั้งภายในและต่างประเทศ Less
Showing 1 - 5 of 5 items

    แบรนด์